Matura. Język polski

To, czy uda się dostać na wymarzony kierunek studiów i związać z nim swoją przyszłą karierę zawodową, jest zależne przede wszystkim od wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym. Język angielski, matematyka, historia, język polski – obecnie jest kilkanaście przedmiotów, z których można zdawać maturę (obowiązkowo bądź dobrowolnie), jednak dobry wynik jest trudny do osiągnięcia, a egzamin maturalny z języka polskiego jest jednym z najtrudniejszych w opinii studentów. Nie oznacza to oczywiście, że wysoki wynik z matury z tego przedmiotu jest nieosiągalny… wręcz przeciwnie, wystarczy łut szczęścia i dobre przygotowanie, a w tym ostatnim pomaga “Tania Ksiązka - matura Język polski“.

“Matura. Język polski” – dla kogo jest niezbędny?

Język polski to jeden z ciekawszych i wymagających kreatywnego, twórczego myślenia przedmiotów nauczanych na poziomie szkoły średniej. Niestety, w opinii wielu uczniów jest on przedmiotem nieciekawym, frustrującym i nieprzydatnym. Niesłusznie: jeśli ten przedmiot ma poważną wadę, to jest nią wysoki stopień trudności. Dobrze wiedzą o tym zarówno pasjonaci kultury, którzy zdają egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym z myślą o studiach humanistycznych, jak i wszyscy ci, którzy myślą z trwogą o podstawowej, obowiązkowej części egzaminu.

Aby zdać egzamin maturalny z języka polskiego, nie wystarczy talent pisarski. Umiejętność ta nie zda się jednak na nic, jeśli maturzysta nie posiada:

  • wiedzy teoretycznej. Na szczęście, najważniejsze zagadnienia teoretyczne zostały zebrane i przedstawione w zwięzły i przystępny sposób w opracowaniu “Matura. Język polski”. Znajdują się w nim informacje na temat poszczególnych gatunków literackich, najważniejszych dla danej epoki kulturalnej dzieł literackich i ich autorów czy motywów i środków stylistycznych, które nadają utworowi niepowtarzalną głębię i sprawiają, że jest on przedmiotem lektury nawet po wielu latach.
  • wiedzy praktycznej, którą można nabyć poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń podobnych do tych spotykanych na egzaminie maturalnym. W kompendium zebrano najczęściej spotykane rodzaje zadań oraz stworzono ćwiczenia specjalnie na potrzeby podręcznika. W repetytorium znajduje się ponadto klucz odpowiedzi, dzięki któremu uczeń może sprawdzić, czy dobrze wykonał poszczególne zadania.

“Matura. Język polski” – podsumowanie

Opracowanie to, dzięki fachowej wiedzy autorów z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, pozwala przygotować ucznia w kompleksowy sposób przygotować się do egzaminu.

 

 

>>>

Czas na maturę z języka polskiego

Język polski jest jednym z bardziej interesujących przedmiotów szkolnych. Wiele spośród szkolnych lektur jest niezwykle interesujących i pozwala uczniom zapoznać się z najwybitniejszymi dziełami polskiej i światowej literatury, a analiza dzieł literackich pobudza kreatywność i jest miłą odskocznią od tych przedmiotów, które wymagają jedynie wkuwania książkowych regułek. Niestety, matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych, a jej zdanie wymaga solidnego przygotowania – w tym pomocne jest opracowanie “Matura Język polski“.

“Matura. Język polski” – dlaczego warto sięgnąć po opracowanie?

Język polski należy, wraz z matematyką oraz językiem angielskim, do grupy obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Część podstawowa to kilkanaście zadań wymagających zaznaczenia poprawnej odpowiedzi bądź wyrażenia kilkuzdaniowej opinii. Polecenia te dotyczą zamieszczonego w arkuszu maturalnym fragmentu tekstu. Druga część obowiązkowego egzaminu maturalnego to wypracowanie na zadany temat. Egzamin rozszerzony, który ma charakter dobrowolny i jest zazwyczaj wybierany przez uczniów pasjonujących się kulturą, nie jest wcale łatwiejszy, choć wymaga “jedynie” napisania wypracowania.

Z powyższego opisu wynika bezdyskusyjnie, że zaliczenie części podstawowej egzaminu maturalnego oraz osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie rozszerzonym wymaga posiadania wielu atutów: lekkiego pióra, dzięki któremu możliwe będzie napisanie obszernego wypracowania zgodnie z poleceniem, dobrej znajomości dzieł literackich oraz zagadnień gramatycznych. Wiedza ta oraz umiejętności są doskonalone w ramach edukacji w szkole średniej, lecz opracowanie “Matura Język polski” jest pomocne w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i przećwiczeniu zadań, które najczęściej pojawiają się na egzaminach maturalnych.

W tym celu w niniejszej pozycji zawarto liczne typowe zadania maturalne, które zostały zaczerpnięte bezpośrednio z poprzednich egzaminów bądź stworzone na potrzeby podręcznika. Co więcej, w kompendium przedstawiono w przystępny sposób podstawowe informacje na temat dzieł literackich, które były charakterystyczne dla poszczególnych epok kulturalnych, najczęściej wykorzystywanych przez artystów motywów literackich oraz środków artystycznego wyrazu niektórych zagadnień z obszaru gramatyki.

“Matura. Język polski” – podsumowanie


Za stworzenie kompendium odpowiedzialni są pedagodzy z długim stażem w oświacie. W trakcie swojej kariery tworzyli oni już podobne opracowania, co jest gwarancją dobrej jakości niniejszego kompendium.

 

 

>>>

Matura

Matura to jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w życiu każdego młodego człowieka. To od wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym zależy, czy dostaniemy się na wymarzony kierunek studiów. Aby zdać maturę, należy uzyskać pozytywny wynik na egzaminach m.in. z takich przedmiotów, jak: matematyka, język angielski oraz język polski. Szczególnie ten ostatni przedmiot sprawia maturzystom wiele trudności – opracowanie “Matura. Język polski” pomaga w pomyślnym ukończeniu tego etapu edukacji.

“Matura. Język polski” – dlaczego warto zakupić opracowanie?

Język polski zdecydowanie nie jest ulubionym przedmiotem maturalnym wśród uczniów szkoły średniej. Obszerne, napisane trudnym językiem dzieła literackie, interpretacja zawiłych i niejednoznacznych utworów, konieczność pisania obszernych wypracowań na trudne tematy – wszystkie te elementy sprawiają, że ów przedmiot jest w opinii uczniów nudny, frustrujący, a przede wszystkim – trudny. Aby zdać egzamin maturalny z języka polskiego, szczęście nie wystarczy – potrzebna jest jeszcze sumienna i systematyczna nauka oraz dobra znajomość najważniejszych dzieł literatury. Przygotowanie się do egzaminu jest możliwe dzięki opracowaniu “Matura Język polski” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021).

W niniejszej pozycji znajdują się liczne, zróżnicowane zadania opracowane na podstawie zdań maturalnych, które naprawdę pojawiły się na egzaminach maturalnych z języka polskiego w poprzednich latach. Dzięki temu, uczeń jest w stanie oswoić się z najczęściej spotykanymi rodzajami poleceń spotykanych na egzaminie. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie dodatkowego stresu podczas wymagającego wyzwania, jakim jest w życiu każdego młodego człowieka egzamin dojrzałości.

Część praktyczna to nie jedyna zaleta niniejszego opracowania. Ważną rolę spełnia także część teoretyczna, w ramach zwięźle przedstawiono informacje dotyczące najważniejszych dzieł literackich i stosowanych w nich środkach artystycznego wyrazu, motywach powszechnie stosowanych w prozie i poezji oraz charakterystykę epok kulturowych (m.in. czasy antyczne, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie). Część ta jest niezmiernie ważna, ponieważ sam talent pisarski nie jest wystarczający do uzyskania dobrego wyniku na egzaminie maturalnym – aby dobrze zrozumieć polecenia maturalne, konieczna jest znajomość zagadnień teoretycznych.

“Matura. Język polski” – o autorach

Niniejsze opracowanie to efekt pracy pedagogów, których celem było sporządzenie książki pomocnej w zdaniu egzaminu dojrzałości. Ich wiedza i doświadczenie przełożyły się na stworzenie pomocnego narzędzia dla każdego maturzysty.

 

 

>>>